Thông tin sản phẩm

Tên sản phẩm: Bắp

Thông tin sản phẩm:

Thông tin sản phẩm:

Xuất xứ: Indian 
Fibre : 2 % max 
Độ ẩm : 13 % max 
Vỡ : 2 % max 
Hư hỏng : 2% max 
Aflatoxin : 20 ppb max

Sản phẩm cùng loại