Thông tin sản phẩm

Tên sản phẩm: Cá tra vàng Fillet

Thông tin sản phẩm:

Tùy vào mỗi đơn hàng

Sản phẩm cùng loại