Thông tin sản phẩm

Tên sản phẩm: Copper Sulphate Pentahydrate (CuSo4.5H2O)

Thông tin sản phẩm:

Xuất xứ: Thailand
Copper (Cu) : 25%min
Lead (Pb) : 20mg/kg max
Arsenic(As) : 10mg/kg max
Iron(Fe) : 0,25% max
Cadmium (Cd) : 20mg/kg max
Mercury (Hg) : 0,1mg/kg max

Sản phẩm cùng loại