Thông tin sản phẩm

Tên sản phẩm: Magnesium Oxide (MgO)

Thông tin sản phẩm:

Xuất xứ: Thailand
MgO : 90,32 %min
SiO2 : 3,34% max
CaO : 2,1%max
L.O.I : 2,7% max
As : 10mg/kg max

Sản phẩm cùng loại