Thông tin sản phẩm

Tên sản phẩm: Manganese Sulphate Monohydrate (MnSO4.H2O)

Thông tin sản phẩm:

Xuất xứ: China
Manganee (Mn) : 31.8%min
Lead (Pb) : 20mg/kg max
Arsenic(As) : 5mg/kg max
Cadmium (Cd) : 10mg/kg max
Mercury (Hg) : 0,1mg/kg max

Sản phẩm cùng loại