Online Support

An Huy B.T
+84 6275 8520

Advertising

http://unispicevn.com

Website Links

Visitors

 
Trong khi giá trị xuất khẩu các sản phẩm chăn nuôi của nước ta còn chưa đáng kể, thì xuất khẩu thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu lại đang gia tăng khá nhanh.
Theo Bộ Công Thương, 9 tháng đầu năm 2014, xuất khẩu (XK) sang các thị trường mới như châu Phi, châu Mỹ La tinh, Caribe đều có mức tăng trưởng khá cao.