Thông tin sản phẩm

Tên sản phẩm: Sodium Bicarbonate (NaHCO3)

Thông tin sản phẩm:

Xuất xứ: China
NaHCO3 : 99%min
NaCl : 0,02% max
Na2SO4 : 0,04% max
Na2SO3 :1,05%max
Lead (Pb) : 20mg/kg max

Sản phẩm cùng loại