Thông tin sản phẩm

Tên sản phẩm: Zinc Oxide (ZnO)

Thông tin sản phẩm:

Xuất xứ: China
Zinc (Zn) : 99,7%min
Lead (Pb) : 20mg/kg max
Arsenic (As) : 10mg/kg max
Cadmium (Cd) : 10mg/kg max
Mercury (Hg) : 0 mg/kg max

Sản phẩm cùng loại