Thông tin sản phẩm

Tên sản phẩm: Zinc Sulphate Monohydrate (ZnSo4.H2O)

Thông tin sản phẩm:

Xuất xứ: China
Zinc (Zn) : 35%min
Lead (Pb) : 20mg/kg max
Arsenic(As) : 5mg/kg max
Cadmium (Cd) : 20mg/kg max
Mercury (Hg) : 0,1mg/kg max

Sản phẩm cùng loại