Nội dung tin tức

Cập nhật giá

Ngày đăng: 13-01-2021

GIÁ TIÊU NGÀY 13/01/2021

Thị trường Giá Thay đổi
Chư Sê (Gia Lai) 50,500 0
Châu Đức (Bà Rịa) 53,000 0
Đắk Lăk - Đắk Nông 52,000 0
Bình Phước 52,500 0