Thông tin sản phẩm

Tên sản phẩm: Gạo

Thông tin sản phẩm:

Tấm 5%-25% 

Độ ẩm  14% max       

Bạc bụng  3% max     

Hạt hư 0.5% max

0.5% max

Hạt đỏ, sọc đỏ  0.5% max

Tạp chất 0.1% max    

Thóc  5grains/ 50kg max        

Độ thuần  90% min                 

Chiều dài trung bình hạt  6.8mm min

Sản phẩm cùng loại