Thông tin sản phẩm

Tên sản phẩm: Premium Instant Coffee

Thông tin sản phẩm:

European technology quality 
Sugar free – sweetended with palatinose 
Supplement Isomalt, Fiber Vitan 1 
22gr x 10 packs/box

Sản phẩm cùng loại