Thông tin sản phẩm

Tên sản phẩm: Tiêu trắng

Thông tin sản phẩm:

+ Độ ẩm: 13.5% max 
+ Mật độ: 630 GR/L min 
+ Tạp chất: 0.2% max 
+ Đen: 3.0% max

Sản phẩm cùng loại