Thông tin sản phẩm

Tên sản phẩm: Mì lát

Thông tin sản phẩm:

Độ tinh bột: 70% Min

 Xơ: 5%  Max

Độ ẩm:14%  Max

Tạp chất: 0.5%  Max

 Độ dày: 3 cm – 5 cm

Sản phẩm cùng loại