Thông tin sản phẩm

Tên sản phẩm: Nghệ tròn

Thông tin sản phẩm:

+ Moisture : 13.5% max 
+ Foreign matter : 1.0% max 
+ Color: Natural

Sản phẩm cùng loại