Thông tin sản phẩm

Tên sản phẩm: Tiêu đen

Thông tin sản phẩm:

+ Độ ẩm: 13.5% max 
+ Mật độ: 500 GR/L min 
+ Tạp chất: 1.0% max

Sản phẩm cùng loại